top of page
  • Writer's pictureibapak

Pertemuan dengan Dato' Johari Bin Mat, Ketua Pegawai Eksekutif Johawaki Holdings Sdn Bhd berbincang


Pertemuan dengan Dato' Johari Bin Mat, Ketua Pegawai Eksekutif Johawaki Holdings Sdn Bhd berbincang mengenai Anjung Husnul Khatimah.

Beliau menyokong penuh penubuhan Anjung dan akan memberi sumbangan dalam bentuk penajaan pembinaan blok dan juga keperluan perbelanjaan pentadbiran/harian bagi mengendalikan segala aktiviti yang dirancang.

Dato' Johari juga berharap satu kerjasama dapat dijalinkan di antara Yayasan Kebajikan Sabha dan Yayasan Johawaki dalam program membantu membuka minda masyarakat terutamanya masyarakat luar bandar.

671 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page