• ibapak

PERBINCANGAN DENGAN ARKITEK RASMI KOMPLEKS ANJUNG HUSNUL KHATIMAH IAITU SUQIZAM IBRAHIM ARCHITECT


Petang ini berbincang dengan arkitek rasmi Kompleks Anjung Husnul Khatimah iaitu Suqizam Ibrahim Architect. Perbincangan tertumpu kepada penyediaan kerja-kerja untuk mendapatkan KM (Kebenaran Merancang) daripada Majlis Perbandaran Kajang.

17 views0 comments

Recent Posts

See All